voor inwoners, met gemeenten

Energieconferentie in woord en beeld

Publicatiedatum: 7 december 2017

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele gebouwde omgeving en openbare ruimte, inclusief ondergrond moeten worden getransformeerd. Het gaat om duizenden woningen per jaar. De focus voor de komende jaren ligt op de energieneutrale wijk. De bewoner is dus cruciaal voor het succes van de energietransitie.

Een projectteam bereidt vervolgstappen voor. Er komt onder andere een vervolgsessie met de betrokken partijen in het eerste kwartaal 2018. Tijdens deze bijeenkomst staan de organisatie van de samenwerking, de uitwerking van de regionale aanpak en de focus op de projecten centraal.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de energieconferentie en uw betrokkenheid. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van de energietransitie.

Meer nieuws

Al het nieuws