voor inwoners, met gemeenten

Energiedienstenbedrijf en Energie Verbonden slaan de handen ineen

Publicatiedatum: 10 juni 2021

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB) en Energie Verbonden (EV) hebben op 8 juni een overeenkomst gesloten om de samenwerking met elkaar te versterken. De ondertekening door Ronald Cobben (EDB) en Annemarie Poorthuis (EV) vond plaats in het Technisch Expertise Centrum in Bussum.

 

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek willen in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken is onder andere een grootschalige aanpak van energiebesparing in de bestaande bouw nodig. Dat betekent dat jaarlijks ongeveer 4 duizend woningen vergaand gerenoveerd moeten worden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Energiedienstenbedrijf (EDB). Dit bedrijf moet de regionale vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en de samenwerking binnen de hele keten versterken. Een belangrijke partij aan de vraagkant is Energie Verbonden, een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties in de regio.

Stichting Energie Verbonden ziet voor zichzelf de taak om de vraagkant te activeren. Dat doet ze door:

  • bewustwording bij en participatie van huiseigenaren te bevorderen en daarvoor activiteiten te organiseren zoals bewonersavonden en straatgesprekken;
  • inzicht te geven aan bewoners over hun energieverbruik en -lekkage door middel van warmtebeelden en energiedisplays;
  • energiebesparing te versnellen door het opleiden van energiecoaches die energiecoachgesprekken voeren met huiseigenaren en huurders gericht op zowel kleine maatregelen en gedrag als ook grotere isolatiemaatregelen;
  • bewoners te ontzorgen door collectieve inkoopacties te organiseren voor isolatie en zonnepanelen;
  • collectieve zonnestroominstallaties te ontwikkelen waarin bewoners kunnen participeren die geen zonnepanelen op hun eigen huis kunnen leggen;
  • In buurtenergieprojecten de mogelijkheden voor een totaalaanpak inclusief warmteopties te verkennen en te facilitere.n

Doorverwijzing

Gemeenten, het EDB, het Duurzaam Bouwloket en lokale energiecoöperaties gaan samen een plan opstellen om de verduurzaming van woningen in de regio te versnellen. Daarin zullen de energiecoöperaties bovengenoemde activiteiten uitvoeren en waar nodig geïnteresseerde woningeigenaren voor technische advisering en ondersteuning door bedrijven doorverwijzen naar het Duurzaam Bouwloket. Andersom zal het Duurzaam Bouwloket belangstellenden in contact brengen met lokale energiecoaches. Beide partijen kunnen gebruik maken van het Technisch Expertise Centrum bij Bouwmensen in Bussum.

Snelheid maken

EDB- voorzitter Ronald Cobben, tevens directeur van Mokveld Bouw en Onderhoud BV, is zeer opgetogen over het aanhalen van de banden met Energie Verbonden. “Het is belangrijk dat er nu snelheid en massa gemaakt gaat worden met de energietransitie. Daar hebben we koplopers zoals Energie Verbonden hard bij nodig. Als bouwer denk ik dat we ook veel kunnen leren van de kennis en ervaring die bij de energiecoöperaties aanwezig is.”

Op haar beurt is ook Anne-Marie Poorthuis te spreken over de samenwerking met het Energiedienstenbedrijf. “We waren al partner in het EDB, maar hebben elkaar tot nu toe te weinig opgezocht. Ons doel is om regionaal krachten te bundelen en ons aanbod steeds verder te ontwikkelen om bewoners nog beter te ondersteunen bij hun verduurzamingsuitdaging. Deze samenwerkingsovereenkomst past daar goed bij.  Er ligt een uitdagende opgave om per jaar 4 duizend woningen energiezuinig te renoveren. Samen gaan we ervoor om dat doel te halen.”

 

Meer nieuws

Al het nieuws