voor inwoners, met gemeenten

Extra voorlichtingsbijeenkomst over verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Publicatiedatum: 25 oktober 2018

Donderdag 22 november wordt van 16.00-17.30 uur een extra gratis voorlichtingsbijeenkomst gegeven om te informeren over de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de rol die Veilig Thuis daarin speelt.

  • De bijeenkomst is voor beleidsmedewerkers, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, kwaliteitsmedewerkers en managers.
  • Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Organisaties worden verzocht een beperkte afvaardiging aan te melden.
  • De bijeenkomst vindt plaats in het Regiokantoor in Bussum. Adres: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum. Rondom het Regiokantoor geldt betaald parkeren.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de voorlichtingsbijeenkomst.

150 professionals reeds geïnformeerd

In de afgelopen maand hebben al verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Hierbij zijn ruim 150 professionals aanwezig geweest uit verschillende beroepsgroepen, zoals zorg, welzijn, medisch, ggz en onderwijs. Regio Gooi en Vechtstreek organiseerde deze in samenwerking met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek en het Regionaal Leerhuis.

Scholing, training en ondersteuning

Heeft u extra ondersteuning nodig bij het implementeren van de afwegingskaders en/of zijn medewerkers toe aan bijscholing in de (verbeterde) meldcode, het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of de Kindcheck? Neem dan contact op met Veilig Thuis via info@veiligthuisgv.nl

Scholing is ook beschikbaar via landelijk werkende organisaties, zoals Augeo en de LVAK.

Meer nieuws

Al het nieuws