voor inwoners, met gemeenten

Festival Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek geeft energie om door te gaan

Publicatiedatum: 17 oktober 2019

Op 15 oktober organiseerde de GGD samen met Tergooi, de huisartsenvereniging en gemeenten het eerste Rookvrije Generatie Festival Gooi en Vechtstreek bij het Rookvrije MBO college in Hilversum. Wethouder Maarten Hoelscher (gemeente Huizen) deelde namens de organiserende partijen aan enkele organisaties een ‘Rookvrij speldje’ uit voor hun voorbeeldfunctie.

Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, complimenteerde de regio per brief: “Mooi om te zien hoe in de regio Gooi en Vechtstreek ALLE partijen, die er ook maar iets mee te maken hebben, met elkaar een convenant hebben gesloten. Geen losse initiatieven, maar samen de schouders eronder. Zo kun je echt meters maken in de strijd tegen roken en voor gezondheid. Zo kun je die Rookvrije Generatie in 2040 – één van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord – voor elkaar boksen.”

In 2018 viel het startschot in de regio voor een Rookvrije Generatie. Meer dan 30 partijen ondertekenden toen het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in de regio Gooi en Vechtstreek’. Het eindstation is duidelijk: in 2040 begint geen enkel kind in de regio meer met roken. Een groot aantal partijen zet zich hier voor in (GGD, huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, ziekenhuis, Jeugd en Gezin, verslavingszorg, welzijnswerk, onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, gemeenten). Al deze partijen kregen na afloop ook een Rookvrij speldje voor hun inzet.

Sinds de start is al veel bereikt: er is een groot draagvlak onder inwoners voor de Rookvrije Generatie en meer dan 200 locaties in de regio zijn Rookvrij geworden. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over stoppen met roken rondom de geboortezorg en is er meer aandacht voor ondersteuning bij stoppen met roken. Ook commerciële partijen doen mee. Zo beloofde Lidl deze week dat in de komende maanden alle vestigingen in Gooi en Vechtstreek stoppen met de verkoop van sigaretten.

Tijdens het Festival Rookvrije Generatie is teruggeblikt op de successen in de regio. Ook waren er diverse lezingen en workshops over actuele onderwerpen om deelnemers te inspireren om door te gaan voor een Rookvrije Generatie.

Regio Gooi en Vechtstreek op weg naar een Rookvrije Generatie

Om ervoor te zorgen dat kinderen niet gaan roken, is de hele regio Gooi en Vechtstreek op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zie ook www.rookvrijegeneratiegv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws