voor inwoners, met gemeenten

Foto-expositie Wij… doorbreken de cirkel van geweld

Publicatiedatum: 1 oktober 2021

Kijk niet weg, praat erover, stop huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem waar jaarlijks 119.000 kinderen en 200.000 volwassenen het slachtoffer van zijn. Dit betekent dat in iedere schoolklas wel een kind zit dat in een onveilige situatie leeft. 1 op de 20 ouderen wordt het slachtoffer van mishandeling of financieel misbruik. In de Regio Gooi en Vechtstreek kijken we niet weg.  De foto-expositie ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ is van 5 t/m 26 oktober te zien in het Dudokpark in Hilversum. Van 12 t/m 26 oktober is een kleinere tentoonstelling te zien in de bibliotheek van de gemeente Huizen.

De buitententoonstelling bestaat uit 30 levensgrote portetten met verhalen van mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Met de expositie krijgen slachtoffers en plegers een gezicht en wordt geweld bespreekbaar gemaakt. Op dinsdag 5 oktober om 15.30 uur wordt de expositie geopend in het Dudokpark in Hilversum. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen.

‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ is een initiatief van Stichting Open Mind en door de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling naar de regio Gooi en Vechtstreek gehaald. In de taskforce werkt een groot aantal organisaties regionaal samen om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, tijdig te signaleren en effectiever aan te pakken. Leden zijn o.a. Veilig Thuis, Jeugd en Gezin, gemeenten, diverse aanbieders van (jeugd)zorg, welzijnswerk, de GGD, de politie, het onderwijs, de Raad van de Kinderbescherming en ervaringsdeskundigen. Het doorbreken van het taboe op het praten over geweld is één van de speerpunten uit het regionale actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen. Men kan hier terecht met zorgen en voor advies, via het gratis telefoonnummer 0800-2000. Info: www.veiligthuisgv.nl.

.

Meer nieuws

Al het nieuws