voor inwoners, met gemeenten

Fusie Weesp – Amsterdam

Publicatiedatum: 1 januari 2022

Op 24 maart 2022 fuseert de gemeente Weesp bestuurlijk met de gemeente Amsterdam. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van werkzaamheden van de Regio voor Weesp die naar Amsterdam gaan vanaf 1 januari.

Op de websites van onze diensten is te lezen wat dit betekent voor de inwoners van Weesp.

Privacy

Voor het delen van persoonlijke gegevens is de Regio Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor een zorgvuldige overdracht. Daarna is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens.

Wat blijft hetzelfde?

Wat de komende jaren niet verandert is de afvalinzameling. De GAD blijft de werkzaamheden de komende drie jaar in Weesp uitvoeren.

De ambulancepost van de RAV blijft een standplaats in Weesp houden.

Meer informatie

Waar vinden Weespers meer informatie?

Dit gebeurt via de reguliere communicatiemiddelen van Weesp zoals het gemeentenieuws in het WeesperNieuws; de digitale nieuwsbrief en de social mediakanalen. Daarnaast is veel informatie terug te vinden op de fusiewebsite.

Vragen kunnen Weespers stellen via weespamsterdam@amsterdam.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws