voor inwoners, met gemeenten

Gedeputeerde Ilse Zaal onder de indruk van mogelijkheden mediasector

Publicatiedatum: 28 mei 2021

Op vrijdag 28 mei heeft gedeputeerde Ilse Zaal (o.a. Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt) een werkbezoek gebracht aan het Media Park. Wethouder Gerard Kuipers (Hilversum) schetste de ontwikkelkansen voor het Media Park en Zaal bracht een bezoek aan Media Perspectives, RTL en NEP om media-innovatie te ervaren. Gedeputeerde Zaal: ‘Wat ik vandaag heb gezien overtrof mijn verwachtingen en gaf het beeld van een zeer dynamische sector waar technologische innovaties tot leven komen en een wereldwijde markt wordt bediend.’

Voorafgaand aan het bezoek nam de gedeputeerde deel aan een regionaal overleg tussen de wethouders Economie & Innovatie en Werk & Inkomen. Hier is gesproken over de actuele ontwikkelingen op het gebied van economie en werkgelegenheid, het provinciale manifest Werken en Ontwikkelen 2030, de plannen voor een Human Capital Agenda en de impact van corona op ondernemers uit Gooi en Vechtstreek.

Gooi en Vechtstreek: mismatch beroepsbevolking en werk

Voldoende werkgelegenheid en ruimte voor ondernemerschap binnen Gooi en Vechtstreek is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de regio. Voldoende werk dichtbij huis maakt de regio aantrekkelijker, leidt tot een goed voorzieningenniveau en reduceert verkeersbewegingen. De arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek is niet in balans en het soort vacatures sluit niet aan bij de werkzoekenden. Er is met name behoefte aan productiegeschoolde arbeidsplaatsen, tegelijkertijd is er in meerdere sectoren een tekort aan geschoold personeel. De coronacrisis maakt deze spanning extra zichtbaar en biedt kansen om maatregelen en projecten gericht in te zetten. In Gooi en Vechtstreek zijn dit jaar verschillende projecten gestart om de economie en arbeidsmarkt te versterken.

Manifest Werken & Ontwikkelen 2030

Ook provincie Noord-Holland zet zich in voor een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt. Op initiatief van provincie Noord-Holland is in co-creatie met ruim 160 aanjagers uit het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden nagedacht over de toekomst van de arbeidsmarkt in 2030. Dit heeft in maart 2021 geresulteerd in een Manifest Werken & Ontwikkelen 2030. Het manifest geeft richting aan de grootste mismatch op de arbeidsmarkt: rondom techniek, technologie en digitalisering.

Samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en Gooi en Vechtstreek

Tijdens het werkbezoek hebben de portefeuillehouders en gedeputeerde gesproken over de verschillende initiatieven voor het versterken van de werkgelegenheid. Door (toekomstige) werknemers mee te laten bewegen met de opgaven in bijvoorbeeld de duurzame energiesector, de bouwsector en de innovatieve mediasector. Het bezoek aan de regio maakt onderdeel uit van de strategische samenwerkingsagenda die is opgesteld met provincie Noord-Holland. Doel van de agenda is het intensiveren van de samenwerking op gezamenlijke opgaven en ambities. Deze agenda omvat geen nieuw beleid, maar benadrukt de onderwerpen uit de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Regio Gooi en Vechtstreek.

Innovatie en talent op Media Park Hilversum

Aansluitend op het overleg bracht de gedeputeerde een werkbezoek aan het Media Park. Dit stond in het teken van de ambities om vanuit de unieke kracht van het huidige Media Park door te ontwikkelen tot een levendige high-tech campus met nog meer kansen voor innovatie en talent. Het Media Park fungeert al als internationale hub voor contentproductie en -distributie, maar gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Stichting Media Perspectives (platform voor talent en innovatie), RTL en andere mediabedrijven zien nog meer kansen. Bijvoorbeeld op het vlak van dataverwerking en Artificial Intelligence, zoals werd toegelicht door Daan van Odijk, Lead Data Scientist bij RTL Nederland. Ralf van Vegten, ceo van NEP the Netherlands, gaf de gedeputeerde een indrukwekkende kijk in de keuken van het bedrijf. Het bedrijf is afgelopen jaren in razend tempo gegroeid door hoogstaande technologische innovatie, zoals recent nog te zien was bij het Eurovision Songfestival. Van Vegten benadrukt het belang van het investeren in de ontwikkeling van medewerkers en het aantrekken van nieuw talent.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marije Mansfeld, communicatiestrateeg Regio Gooi en Vechtstreek via m.mansfeld@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws