voor inwoners, met gemeenten

Geef de toekomst van een kind groen licht

Publicatiedatum: 31 oktober 2022

Pleegouders, gezinshuisouders en steunouder gezocht

Informatieavond op 16 november

Er is zowel landelijk als regionaal onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zijn op zoek naar pleegouders, gezinshuisouders en steunouders. Om deze vormen van zorg zichtbaar te maken en om mensen te werven die opvang willen bieden, vindt een wervingscampagne en informatieavond plaats. Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke Week van Pleegzorg die plaatsvindt van 2 tot en met 9 november. Het thema is #GROENLICHT. Hiermee wordt laten zien dat iemand het licht op groen kan zetten voor de toekomst van een kind.
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien

Pleegouders, gezinshuisouders en steunouders kunnen het verschil maken in het leven van een kind. Bijvoorbeeld doordat een kind even op adem kan komen of door veiligheid en een (tijdelijk) thuis te bieden.

Pleegouders zijn er in verschillende vormen. Soms is het voor een weekend per maand, een vakantie, opvang voor de periode van een jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap is ook een vorm van pleegzorg, maar is anders dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is namelijk een betaalde baan en vraagt bepaalde opleidingseisen. Ook een informelere vorm van opvang, bijvoorbeeld de rol van steunouder behoort tot de mogelijkheden. De werving en selectie wordt gedaan door de zorgaanbieders.

Informatiebijeenkomst 16 november

Pleegouders, gezinshuisouders en steunouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Er is een informatiebijeenkomst op woensdagavond 16 november van 19.30-21.30 uur in Bussum.
Tijdens de bijeenkomst wordt meer verteld over de vormen van opvang, het bieden van een (tijdelijk) thuis en wat u kunt betekenen voor een kind. Pleegouders, gezinshuisouders, steunouders en zorgaanbieders zijn die avond aanwezig.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de informatieavond of meer weten over pleegzorg, gezinshuisouder of steunouder kan via de zorgaanbieders: Youké Pleegzorg, William Schrikker Gezinsvormen, Timon, Levvel, Leger des Heils en Versa Welzijn (steunouder) of via: www.pleegoudergv.nl (op deze website kun je je ook aanmelden voor de informatieavond).

Meer nieuws

Al het nieuws