voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten Gooi en Vechtstreek maken economische vuist tegen corona

Publicatiedatum: 17 december 2020

De regiogemeenten lanceren een breed pakket voor inwoners en ondernemers met maatregelen en investeringen voor economisch herstel. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en zijn een impuls voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector. Het project ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is in december gestart en verbindt werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid. Zowel werkgevers als zzp’ers kunnen hier terecht wanneer ze geen werk hebben voor hun medewerkers, of als ze kampen met personeelstekorten. De overige projecten starten in februari 2021. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen. 

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken al langer aan meer werkgelegenheid. Dit gebeurt vanuit de plannen ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. Deze plannen zien toe op het stimuleren van werkgelegenheid in Gooi en Vechtstreek en zijn gebaseerd op de economische situatie vóór de corona-crisis. Een periode met een werkloosheidscijfer van 2,9%. De coronacrisis heeft de economie en de arbeidsmarkt echter sterk beïnvloed. Volgend jaar wordt een werkloosheidscijfer van 7,3% verwacht waarbij flexwerkers en zzp’ers het hardst worden getroffen.

Inspelen op de crisis

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, zijn de nieuwe projecten ontwikkeld en de bestaande plannen aangepast. Dit in nauwe samenwerking met werkgevers en arbeidsmarktpartners als FNV, CNV, UWV en het onderwijs. Met deze plannen wordt beter ingespeeld op de nieuwe economische situatie. Zo worden werkgevers aan elkaar verbonden, werkzoekenden worden naar werk in kansrijke sectoren begeleid én de plannen beogen langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid van inwoners te voorkomen.

Meer banen, meer opleiding en meer dienstverlening

De gemeenten investeren €2,1 miljoen in projecten die leiden tot meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Zo wordt in samenwerking met regionale zorg- en scholingsorganisaties een opleidingstraject gestart. Ook worden werkervaringsplekken gerealiseerd in de mediasector en de circulaire economie. De financiering is afkomstig uit vrijgevallen budget binnen de bestaande arbeidsmarktprogramma’s.

Overige hulp voor ondernemers en communicatie

Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te helpen. Eind januari wordt er wederom een regionale ondernemersavond georganiseerd, om actuele ontwikkelingen te bespreken. Vanaf begin 2021 wordt breed gecommuniceerd over de verschillende projecten.

Kijk op onze website voor alle projecten en investeringen die een economisch antwoord bieden op de coronacrisis.

Meer nieuws

Al het nieuws