voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten hergebruiken elkaars materialen

Publicatiedatum: 29 oktober 2020

Vraag en aanbod komen samen in digitale materialen marktplaats

Om herbruikbare producten en materialen van gemeenten onderling aan te bieden is een digitale materialen marktplaats ontwikkeld. Donderdag 29 oktober is deze markplaats gelanceerd.
Regiogemeenten hebben daarbij samen gewerkt met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Insert, die de marktplaats heeft ontwikkeld.

Het digitale platform zorgt ervoor dat ‘vraag en aanbod’ elkaar vinden. Hiermee wordt voorkomen dat deze materialen als afval verdwijnen en wordt bovendien direct bijgedragen aan de circulaire economie en het terugdringen van de uitstoot van CO₂.

Via het digitale materialen platform kunnen gemeenten herbruikbare producten en materialen onderling aanbieden. Dit houdt in dat een gemeente waar bijvoorbeeld straatstenen, grond of bomen over zijn, deze kan aanbieden aan een andere gemeente, die deze producten juist nodig heeft.
Ook materialen die vrijkomen bij sloopwerkzaamheden kunnen via de marktplaats worden aangeboden. Te denken valt daarbij aan 2e hands bouwmaterialen zoals hout, dakpannen of sanitair, die kunnen worden hergebruikt in nieuwbouwprojecten.

Het project loopt in ieder geval tot eind 2021. Na een succesvolle afronding van de pilot wordt de digitale materialen marktplaats landelijk uitgebreid.

Tijdens de online lancering van het platform waren naast gemeenten uit Gooi en Vechtstreek ook een 15-tal geïnteresseerde gemeenten van buiten de regio aanwezig.

Meer nieuws

Al het nieuws