voor inwoners, met gemeenten

Gezamenlijk persbericht

Publicatiedatum: 13 november 2020

Zorgorganisaties Amaris, Hilverzorg, Inovum, De Oude Pastorie en Vivium hebben zich niet (dan wel beperkt) ingeschreven voor de gemeentelijke inkoop dagbesteding 2021. Dat betekent dat voor cliënten, die een WMO-indicatie hebben voor dagbesteding, de mogelijkheid bij deze zorgorganisaties komt te vervallen. Het betreft mensen met veelal dementie, die enkele dagen of dagdelen in de week naar een dagbestedingslocatie gaan.

Er is een groter aantal cliënten dat gebruik maakt van de dagbesteding dan dat tot op heden door de gemeenten aan plaatsen is gecontracteerd. Dit baart zowel de gemeenten als de huidige aanbiedende organisaties zorgen. Gemeenten zoeken samen met regionale zorgorganisaties naar een oplossing voor de cliënten. De huidige aanbieders en de gemeenten hebben afspraken gemaakt, waarmee dagbesteding voor de huidige cliënten geboden blijft worden tot het moment dat er een passende vervolgplek is.

Op de locaties in Naarden/Bussum, Huizen en Laren van Vivium, in Nederhorst den Berg en Hilversum van Amaris, in Hilversum van Hilverzorg en in Loosdrecht van Inovum alsmede bij De Oude Pastorie in Huizen wordt vanaf januari tijdelijk nog dagbesteding in de huidige vorm geboden, totdat er een passend vervolg is.

Verdere berichtgeving volgt zodra hierover meer bekend is.

Meer nieuws

Al het nieuws