voor inwoners, met gemeenten

GGD start ouderonderzoek alcoholgebruik door jongeren

Publicatiedatum: 17 mei 2018

Oproep tot invullen digitale vragenlijst

Ouders in de regio Gooi en Vechtstreek kunnen vanaf deze week deelnemen aan een digitaal onderzoek over alcoholgebruik door jongeren. De vragenlijst is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar in onze regio. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Het drankgebruik onder jongeren in de regio is hoog. GGD Gooi en Vechtstreek probeert hier samen met de gemeenten en samenwerkingspartners wat aan te doen Het ouderonderzoek is onderdeel van deze aanpak.

De GGD doet dit onderzoek om beter zicht te krijgen op de manier waarop ouders omgaan met alcoholgebruik van hun kind(eren). Met behulp van de onderzoeksresultaten kan de GGD haar activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten bij wat er leeft onder ouders.

Ouders kunnen een korte digitale vragenlijst over dit onderwerp invullen via de website: www.ggdgv.nl/ouderonderzoek.

De vragenlijst wordt via verschillende kanalen, waaronder een aantal middelbare scholen, verspreid.

Het onderzoek kan anoniem ingevuld worden en gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. De resultaten zijn na de zomervakantie op de website van de GGD beschikbaar.

Sinds 2006 doet GGD Gooi en Vechtstreek onderzoek naar de manier waarop ouders omgaan met alcoholgebruik van hun kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat in de afgelopen jaren de tolerantie van ouders ten opzichte van alcoholgebruik bij jongeren is afgenomen.

Meer nieuws

Al het nieuws