voor inwoners, met gemeenten

Griepprik voor onderwijspersoneel

Publicatiedatum: 6 november 2018

Infographic Griepprik 2018

De wintermaanden staan voor de deur en het ziekteverzuim onder onderwijspersoneel loopt vooral in deze periode op. Regio Gooi en Vechtstreek biedt daarom de mogelijkheid tot het halen van een gratis griepprik voor onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel van het Primair en Voortgezet onderwijs.  Met dit gebaar willen wij tegemoet komen én ondersteuning  bieden  aan de problemen die docenten en leerlingen ondervinden ten gevolge van de griep. Het halen van een griepprik is uiteraard op vrijwillige basis.

Hoe kan de griepprik worden gehaald?

De griepprik is bedoeld voor leerkrachten en docenten van het Primair en Voortgezet onderwijs in de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek. De griepprik kan gratis, maar wel voor eind november, worden gehaald. Effectieve bescherming wordt alleen geboden wanneer de griepprik voor deze periode wordt gehaald. Het halen van de griepprik is altijd op vrijwillige basis. Alhoewel docenten medisch gezien niet tot een zogenaamde risicogroep behoren kan de griepprik wel zorgen voor een minder zwaar verloop van de ziekte, of het verloop korter maken. Meer informatie over de griepprik vindt u op de website van het RIVM.

Voor onderwijspersoneel zijn drie prikmomenten vastgesteld, waarop de griepprik zonder afspraak kan worden gehaald. Zie hiervoor de informatiemail die naar schoolbestuurders en schooldirecteuren is verstuurd. Vergeet niet het identiteitsbewijs of rijbewijs mee te nemen.

Griep voorkomen

Naast het halen van de griepprik zijn er diverse manieren om de griep te voorkomen. Tips hiervoor zijn:

  • Lucht regelmatig het lokaal om het aantal ziekteverwekkers te verminderen
  • Was regelmatig de handen met water en zeep
  • Hoest en nies in de elleboog

Meer informatie over hygiëne en infectieziektes vindt u in de gratis app KIDDI: AppStore | Google Play

Meer nieuws

Al het nieuws