voor inwoners, met gemeenten

Grootschalig onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 14 september 2023

In de regio Gooi en Vechtstreek start vanaf begin oktober op middelbare  scholen de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de vier jaar plaats.

Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren. Leerlingen van klas 2 en 4 krijgen in oktober of november de kans om tijdens een lesuur op school de vragenlijst in te vullen.

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van de gemeentenen werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 zijn halverwege 2024 beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De Gezondheidsmonitor Jeugd werd in 2015 en 2019 ook al landelijk en op dezelfde wijze uitgevoerd. Door de resultaten te vergelijken, kunnen we zien wat de veranderingen zijn in de tijd. In 2021 vond een extra Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in het kader van de coronapandemie.

 Meer info: Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | GGD (ggdgv.nl)

Meer nieuws

Al het nieuws