voor inwoners, met gemeenten

In gesprek met ouders over Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Publicatiedatum: 25 mei 2018

Samenkracht! bijeenkomst

Welke weg leggen ouders af met hun kind vanaf het moment dat signalen of zorgen ontstaan over dyslexie? Hoe gaat de aanmelding voor een dyslexieonderzoek bij de Regio? Hoe gaat de test voor een eventuele diagnose? Hoe gaat de ondersteuning en hulp daarna?
En, hoe gaat het met de ouders en kinderen waarbij de test niet leidt tot de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie?

Om antwoord te krijgen op deze vragen vindt er op woensdag 4 juli van 20.00 – 22.00 uur een Samenkracht! bijeenkomst plaats met ouders van kinderen die een onderzoek hebben laten doen naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Meer informatie over deze Samenkracht! bijeenkomst, stuur dan een mail naar: samenkracht@regiogv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws