voor inwoners, met gemeenten

Inbreng Gooi en Vechtstreek coalitievorming Gedeputeerde Staten

Publicatiedatum: 22 maart 2019

Lees hier de brief die namens het algemeen bestuur Gooi en Vechtstreek is verstuurd aan provincie Noord-Holland.

Deze brief bevat de regionale inbreng voor de provinciale coalitieonderhandelingen en is opgesteld op basis van eerdere regionale standpunten (o.a. MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, reactie op provinciale omgevingsvisie, RSA 2015-2018), aangevuld met actualiteiten.

Meer nieuws

Al het nieuws