voor inwoners, met gemeenten

Intensievere samenwerking met provincie Noord-Holland

Publicatiedatum: 14 april 2021

De provincie Noord-Holland en de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk een strategische agenda opgesteld. Doel van de agenda is om helder te formuleren welke onderwerpen zowel voor de provincie als regiogemeenten urgent zijn. Door deze intensievere samenwerking moeten de doelen beter of eerder worden bereikt. Deze agenda omvat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Regio Gooi en Vechtstreek. Ook zijn de omstandigheden van deze coronatijd meegenomen.

De thema’s in de samenwerkingsagenda zijn:

  • Een economisch sterke regio Gooi en Vechtstreek
  • Netwerkontwikkeling voor een bereikbaar Gooi en Vechtstreek (knooppuntontwikkeling en ketenreis)
  • Extra inzet op de veengebieden in de Vechtstreek
  • Een gezonde Leefomgeving 

Regionaal portefeuillehouders Gerard Kuipers (Hilversum)en Alexander Luijten (Gooise Meren) maken zich namens de regiogemeenten sterk voor deze agenda:

Kuipers:Hier ligt een mooie kans. Onze leefomgeving, economie en gezondheid stopt niet bij de grens van onze gemeenten of regio. Alle reden dus om hier ook de komende jaren samen met de provincie werk van te maken.’
Luijten: ‘De prettige en vruchtbare samenwerking met de provincie wordt via deze agenda versterkt en voortgezet op de voor ons beiden belangrijke en urgente onderwerpen. Ik verwacht dat onze inwoners hier de komende jaren de resultaten van gaan zien.’

Aanleiding voor de agenda was de brief vanuit de Regio ten behoeve van de coalitieonderhandelingen van de provincie in 2019, waarin de gemeenten opriepen tot betere samenwerking. Dit past ook binnen de ingeslagen weg van de provincie om meer regionaal en gebiedsgericht te werken.

De looptijd van deze agenda is tot halverwege 2023 wanneer de nieuwe provinciale statenverkiezingen zijn geweest en de provincie een nieuw coalitieakkoord heeft.

Meer nieuws

Al het nieuws