voor inwoners, met gemeenten

Inwoners Gooi en Vecht investeren in energiebesparen

Publicatiedatum: 13 september 2018

Ruim zevenduizend woningeigenaren uit Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen vier jaar (2013-2017) maatregelen getroffen om hun huis energiezuiniger te maken. Er is door de eigenaren ruim 27 miljoen euro geïnvesteerd. Deze resultaten zijn bereikt met behulp van het regionale project Energie Besparen Gooi en Vecht, dat mede mogelijk is gemaakt met subsidie van Provincie Noord-Holland.

Duurzame maatregelen

De maatregelen die het meest door woningeigenaren zijn ingezet om woningen energiezuiniger te maken, zijn: zonnepanelen (4.509 installaties), spouwmuurisolatie, HR++ glas en vloerisolatie. Het aantal duurzame maatregelen ligt feitelijk nog hoger omdat veel maatregelen niet worden geregistreerd, zoals spouwmuurisolatie.

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio in 2030. De in de regio benodigde energie wordt dan duurzaam opgewekt. In eerste instantie richten de inspanningen zich op de bebouwde omgeving. Het project Energiebesparen Gooi en Vecht draagt bij aan de energieneutrale regio.

Gooi en Vechtstreek werkt samen met de Provincie Noord-Holland aan een vervolgproject energiebesparing woningen.

Informatie over verduurzamen van uw woning

Meer informatie over verduurzamen van uw woning www.duurzaambouwloket.nl of bij lokale energie coöperaties. Duurzaam bouwloket is een landelijke organisatie met onafhankelijke experts die zowel digitaal als per telefoon of e-mail, informatie en advies geven. Ook zijn hier de activiteiten en financiële regelingen per gemeente te bekijken.

Meer nieuws

Al het nieuws