voor inwoners, met gemeenten

GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Publicatiedatum: 20 juni 2023

Inwoners Gooi en Vechtstreek voelen zich gezond, maar dat geldt niet voor iedereen

 

Ruim driekwart van de volwassenen en twee derde van de 65-plussers ervaart hun eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland, maar wel minder dan twee jaar geleden. Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners zichtbaar. Mensen die moeite hebben met rondkomen voelen zich minder gezond. Hiernaast blijkt de coronaperiode voor inwoners nog steeds zowel positieve als negatieve gevolgen te hebben.

Deze gegevens komen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, een grootschalig onderzoek van GGD Gooi en Vechtstreek. Het onderzoek is in 2022 uitgevoerd, bijna 5.500 inwoners hebben hieraan meegewerkt. Gewoonlijk wordt de Gezondheidsmonitor wordt elke vier jaar gehouden, de laatste keer in 2020, vanwege corona is er in het najaar van 2022 een extra meting uitgevoerd.

Inwoners voelden zich in 2022 minder gezond dan in 2020
Mogelijk heeft dit te maken met de coronaperiode. Mensen werden ziek en bleven soms ook lang klachten houden. Bij volwassenen valt deze daling extra op, omdat de ervaren gezondheid zelfs lager is dan in 2016. Ouderen voelen zich nog net zo gezond als in 2016. Als mensen moeite hebben om financieel rond te komen of een laag opleidingsniveau hebben, dan ervaren zij hun gezondheid slechter. In 2022 voelen meer ouderen zich (ernstig) eenzaam en hebben meer volwassenen een hoog risico op een angststoornis of depressie. Vooral bij jongvolwassenen (18-34 jaar) valt de verslechtering van de mentale gezondheid op. Dit blijkt niet alleen uit dit onderzoek, maar ook uit eerdere onderzoeken.

Coronaperiode heeft positieve en negatieve gevolgen
Twee derde van de inwoners ervaart eind 2022 nog gevolgen van de coronaperiode. De meest genoemde positieve gevolgen onder volwassenen zijn het thuiswerken en een betere balans tussen werk- en privéleven. Ouderen noemen vooral dat zij meer bewegen en minder geld uitgeven. Minder contact met familie of vrienden werd het meest genoemd als negatief effect. Een deel heeft eind 2022 nog last van meegemaakte gebeurtenissen, met name angst voor besmetting van zichzelf of een naaste en het door de maatregelen geen afscheid hebben kunnen nemen van een overledene. Zeven procent van de volwassenen en drie procent van de ouderen in Gooi en Vechtstreek heeft Long COVID, wat inhoudt dat zij minimaal drie maanden na een besmetting nog steeds gezondheidsklachten hebben.

Meer resultaten
Klik hier voor meer resultaten uit het gezondheidsonderzoek in de regio Gooi en Vechtstreek, bijvoorbeeld over leefstijl, mantelzorg, vrijwilligerswerk, tevredenheid met de leefomgeving en buurtgevoel.

Over het onderzoek
Van september tot en met december 2022 hebben alle GGD’en en gemeente Utrecht, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het gezondheidsonderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Bijna 365.000 mensen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen, tijdens en na de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.

Meer nieuws

Al het nieuws