voor inwoners, met gemeenten

Jaarverslag 2018 Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 28 augustus 2019

Het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek (CSG) is opgezet ter verbetering van de hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld.

Het CSG bestaat sinds maart 2016 en biedt multidisciplinaire hulpverlening voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Medische, psychologische en forensische vakgebieden bieden samen zorg en onderzoek op één locatie. Ook krijgt ieder slachtoffer een casemanager toegewezen die de zorg coördineert.

Sinds 2018 is Regio Gooi en Vechtstreek officieel aangesloten bij het CSG Flevoland. Om dit ook duidelijk uit te dragen is per januari 2018 de naam aangepast naar Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek. GGD Flevoland is coördinator van het CSG.

In het Jaarverslag 2018 is meer informatie te vinden over o.a. verleende zorg, financiën en aantal meldingen.

We hopen dat steeds meer slachtoffers hun weg naar het centrum weten te vinden, zodat slachtoffers tijdig de juiste zorg krijgen en daders beter vervolgd kunnen worden.

Voor meer informatie over het CSG: www.centrumseksueelgeweld.nl

Meer nieuws

Al het nieuws