voor inwoners, met gemeenten

Kijk jij om?

Publicatiedatum: 19 oktober 2020

Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward of zorgwekkend gedrag. Juist in deze tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk.

Omkijken naar elkaar

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt, niet gevaarlijk of overlast gevend. Door zorgzaam naar elkaar om te kijken kan tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Elke situatie met verward gedrag is anders. Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen bij verward gedrag, zoals dementie, een (licht) verstandelijke beperking, verslaving, schulden, verlies van een dierbare, verlies van een woning of baan.

Vragen of melden

Inwoners die zich zorgen maken om iemand, kunnen contact opnemen met het landelijk telefoonnummer: 0800-1205. Ook kan  contact worden opgenomen met de eigen gemeente. De gemeente adviseert en kan eventueel hulp inzetten. In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie kunnen inwoners 112 bellen.

Soms kan ook iemands familie worden benaderd of worden aangesproken. Belangrijk is altijd te letten op de eigen veiligheid en natuurlijk op de coronamaatregelen.

Kijk jij om of kijk jij weg

Om meer aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag wordt de regionale campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg uitgevoerd’. Deze campagne is in 2019 in afstemming met ervaringsdeskundigen opgezet en wordt nu herhaald.

Kijk op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl voor meer tips, informatie en contactgegevens van de gemeenten.

Meer nieuws

Al het nieuws