voor inwoners, met gemeenten

Koersdocument Gooi en Vechtstreek is bouwsteen voor omgevingsvisies

Publicatiedatum: 2 april 2021

Volgend jaar wordt landelijk de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet vraagt aan gemeenten om een lokale toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van het gebied gaat. Het Koersdocument  Gooi en Vechtstreek is het slotstuk van het regionale project Samenwerking Omgevingsvisie. Met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en tal van experts zijn de samenwerkende regiogemeenten sinds 2018 aan de slag gegaan met de toekomst van ons gebied. Het document biedt houvast en inspiratie voor gemeenten hoe men kan omgaan met vraagstukken die op het gebied afkomen.

 

Kwaliteiten behouden, versterken en ontwikkelen

De kwaliteit van de leefomgeving in de regio is hoog. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. De steden en dorpen zijn vanuit de eigen identiteit al eeuwen met elkaar verbonden, omringd door hoogwaardige natuur en een prachtig landschap. En dat op fietsafstand van Amsterdam en Utrecht.  De belangrijkste ambitie is om deze unieke kwaliteiten te behouden, te versterken en te ontwikkelen. De regio wil zich hierin blijven onderscheiden.

Koersdocument Gooi en Vechtstreek

De inwoners van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek bewegen zich voor werk, voorzieningen en ontspanning door de hele regio. Het Koersdocument Gooi en Vechtstreek laat zien wat er op de regio afkomt en in welke richting Gooi en Vechtstreek zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. Opgaven als groei van mobiliteit of klimaatverandering stoppen niet bij de gemeentegrens. Wat voor de ene gemeente geldt kan ook voor een andere gemeente belangrijk zijn. Het Koersdocument is echter geen blauwdruk hoe de regio er over 20 jaar uitziet. Het biedt wel houvast en inspiratie voor gemeenten hoe de regio kan omgaan met de vraagstukken die op het gebied afkomen. Het wordt daarmee een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies.

Er is ook een samenvatting/publieksversie van het document gemaakt. Het Koersdocument is naar alle stakeholders gestuurd en aangeboden aan de gemeenten.

 

Contact over Koersdocument

Heeft u algemene vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij programmamanager Christiaan van Zanten C.vanzanten@regiogv.nl
Voor mediavragen/verzoeken  kunt u terecht bij communicatiestrateeg Marije Mansfeld m.mansfeld@regiogv.nl

 

 

 

Meer nieuws

Al het nieuws