voor inwoners, met gemeenten

Kracht uit geweld: Kunstwerken van mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld

Publicatiedatum: 12 november 2018

Maandag 19 november vindt de opening van de tentoonstelling Kracht uit geweld plaats. Tot en met 31 december is deze tentoonstelling te zien in de bibliotheek in Huizen. Het zijn werken van kunstenaars die in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het doel van de stichting is om kunstuitingen van slachtoffers onder de aandacht te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.

De tentoonstelling wordt om 16.00 uur geopend door Maarten Hoelscher, voorzitter van de regionale Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Esther Veerman, ervaringsdeskundige en initiatiefneemster. Zij geeft een lezing en een rondleiding langs de kunstwerken.

Geweld hoort nergens thuis

Ieder jaar krijgen bijna een miljoen Nederlanders te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Gemiddeld zit in iedere klas wel een kind dat wordt mishandeld. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld door hun partner, familie, huisvrienden of zorgverleners. Dit zijn hoge cijfers. Omdat geweld nergens thuis hoort werken gemeenten, Veilig Thuis Regio Gooi en Vechtstreek en de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling samen om huiselijk geweld te stoppen en onder de aandacht te brengen.

Wilt u aanwezig zijn bij de opening van de tentoonstelling? Aanmelden via sociaaldomein@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws