voor inwoners, met gemeenten

Maatwerk moet verduurzamen van woningen in de regio versnellen

Publicatiedatum: 18 december 2019

In de komende 30 jaar moeten 115.000 woningen in de regio Gooi en Vechtstreek worden verduurzaamd om in 2050 een CO2 neutrale gebouwde omgeving te zijn. Dat komt neer op 3800 huizen per jaar, en ruim 10 woningen per dag. Om te zorgen dat dit aantal wordt gehaald bundelen gemeenten, energie coöperaties en regionale bouw- en installatiebedrijven hun krachten in een zogeheten ‘ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening’. Uitgangspunt is dat inwoners van voorlichting tot uitvoering worden geholpen om hun woning te verduurzamen.

De voorlichting over bijvoorbeeld aardgasloos wonen kan beter, huiseigenaren nemen mogelijk nog niet altijd de juiste maatregelen. Om inwoners goed te informeren wordt een onafhankelijk
energieloket ingericht die de huiseigenaar direct doorverwijst naar relevante vervolgstappen. Zo worden ze direct in contact gebracht met technisch adviseurs en bedrijven die energiebesparende en
-opwekkende maatregelen kunnen uitvoeren. En wordt een pakket op maat geboden door bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn om aardgasvrij en energie neutraal te renoveren, gewaarborgd
met een garantie (de Energie Prestatie Garantie).

Intentie tot samenwerken

Op 17 december was de startbijeenkomst in het M-gebouw in Hilversum en tekenden gemeenten, lokale en regionale partners voor commitment aan het initiatief. Vanuit hier wordt de samenwerking
verder uitgebouwd met een showroom met technisch adviseurs, modelwoningen voor verschillende bouwjaren en de uitvoering van projecten door energie coöperaties. Deze samenwerkingsvorm wordt
drie jaar lang vanuit een subsidie van de provincie Noord-Holland ondersteund. Daarmee is het ook een impuls voor bedrijven om te investeren in benodigde kennis en kunde voor de energietransitie.

Samenwerkende organisaties

De organisaties die gaan samenwerken zijn: Bouwend Nederland, Bouwmensen Gooi en Vechtstreek, Duurzaam Bouwloket, Duurzameaanbieder.nl, de energie coöperaties, Gijs & van Cleef (ver)bouw, Happy Balance, Hogeschool Utrecht, Schipper B.V., Sein Energie, Techniek Nederland, de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u contact opnemen met Herman Schotman: 06-25067602

Foto’s: Andrea Bartosova

Meer nieuws

Al het nieuws