voor inwoners, met gemeenten

Meer inzicht over taalcursussen door spiegelbijeenkomst Taaltrajecten

Publicatiedatum: 23 oktober 2020

In Gooi en Vechtstreek willen we dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Taal is daarbij erg belangrijk. Daarom zijn er in deze regio cursussen om taalvaardigheden te verbeteren.

Ervaringen over taalcursussen

Om te weten hoe cursisten de taalcursussen ervaren, heeft op 10 september jl. een (digitale) spiegelbijeenkomst Taaltrajecten plaatsgevonden. Hiermee is meer inzicht gekregen in de mening van taalcursisten over de taaltrajecten. Wat vinden cursisten fijn tijdens een taalcursus? Wat is de meerwaarde? Wat hebben zij geleerd? Maar ook, wat zou er beter kunnen?

“Meer inzicht in deze doelgroep en aanknopingspunten voor verbeteringen.”

De cursisten hebben deelgenomen aan taaltrajecten die vanuit Volwasseneneducatie worden gegeven door gecontracteerde aanbieders. Dit zijn: het ROCVA, Danner & Danner, Toptaal, SIPI, IVIO en Fairfield College.

Online is geluisterd naar de verhalen van de cursisten door onder andere wethouders, beleidsadviseurs en consulenten. Een van hen gaf aan dat op deze manier een inkijk is gegeven in de belevingswereld van de doelgroep waar we het voor doen.

Samenvatting

De samenvatting van de bijeenkomst staat in een infographic. De evaluatiepunten worden meegenomen in het Regionaal Actieplan Aanpak Laaggeletterdheid: Taal is de sleutel!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het taalaanbod en een taalaanbieder? Klik dan op de naam van de taalaanbieder en u komt op de website terecht.

Bibliotheek Gooi en MeerDanner & DannerFairfield collegeIVIO opleidingenROCvASipi TopTaal

Ook interessant zijn de portretfilmpjes waarin enkele inwoners uit onze regio vertellen waarom taal zo belangrijk is.

Mohamad vertelt in dit filmpje wat hij heeft geleerd en hoe hij de beheersing van de Nederlandse taal aanpakt.

Diana vertelt in dit filmpje wat taal voor haar betekent.

Danya legt in dit filmpje uit waarom voor haar taal de sleutel is voor meedoen in de samenleving.

Wilt u meer informatie over de aanpak van laaggeletterdheid in Gooi en Vechtstreek? Neem dan contact op met Marloek de Greef m.degreeff@huizen.nl of Marjet van Elten  m.vanelten@regiogv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws