voor inwoners, met gemeenten

Meldcodetour 2021 ondersteunt medisch professionals in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 30 maart 2021

Vanaf 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode in werking getreden. Die helpt professionals om een besluit te nemen al dan niet te melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp te verlenen. De Meldcodetour helpt regio’s om de meldcode bekend te maken. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft  in samenwerking met Tergooi ziekenhuizen, de huisartsen en Veilig thuis een bijeenkomst georganiseerd voor de medische beroepsgroepen zoals kinderartsen, gynaecologen, psychiaters, eerste hulp verpleegkundigen, huisartsen en verloskundigen. Maar liefst 65 medisch professionals bezochten de online bijeenkomst die op 22 maart plaatsvond.

Door middel van interactief theater werden de stappen in de meldcode zichtbaar gemaakt.  ‘’Ik voel me zekerder over de aanpak’ dat helpt me de meldcode te gebruiken’’ zei een arts,.  De deelnemers werden uitgedaagd na te denken over dilemma’s bij het toepassen van de stappen in de meldcode. Daarbij werd ook gekeken naar het effect van de wijze van communiceren.  ‘’Ik realiseerde me hoe belangrijk het is de tijd te nemen voor dit soort gesprekken’’ zei een van de deelnemers, ‘’voortaan nodig ik iemand uit voor een vervolgafspraak’’.

Veilig thuis was aanwezig om vragen te beantwoorden,  ‘’een gezicht kennen maakt dat er korte lijnen zijn, dat werkt’’.

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn maar wilt u wel informatie over de Meldcode? Kijk op www.meldcodetour.nl of neem contact op met Veilig thuis www.veiligthuisgv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws