voor inwoners, met gemeenten

Mentale gezondheid jongvolwassenen in Gooi en Vechtstreek onder druk

Publicatiedatum: 28 maart 2023

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in Gooi en Vechtstreek ervaart psychische klachten en bijna twee derde is eenzaam. Daarnaast had een deel van hen tijdens de coronaperiode mentale hulp of steun nodig omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een groot landelijk onderzoek waaraan ruim duizend jongvolwassenen uit Gooi en Vechtstreek meededen (landelijk bijna 70.000). De resultaten van dit onderzoek geven aan dat hun mentale gezondheid en hun leefstijl extra aandacht verdienen.

 Mentale gezondheid onder druk

Meer dan de helft van de jongvolwassenen in Gooi en Vechtstreek ervaart psychische klachten, ze voelen zich bijvoorbeeld somber of zenuwachtig. Dit is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. Het merendeel ervaart lichte klachten, een kleinere groep ervaart matige of ernstige klachten. Vrouwen ervaren vaker (ernstige) klachten dan mannen.

Uit het onderzoek blijkt dat de coronaperiode ook impact heeft gehad op de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Vier op de 10 hadden door de coronaperiode hulp of steun nodig omdat ze niet lekker in hun vel zaten. Van de vrouwen en de 21-25 jarigen was dit zelfs de helft.

Daarnaast voelt twee derde van de jongvolwassenen zich eenzaam; meer dan een kwart is zelfs sterk eenzaam. Ook dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde en hoger onder vrouwen. Vrouwen voelen zich met name sterk emotioneel eenzaam, bijna 4 op de 10 vrouwen mist een hechte band met bijvoorbeeld een partner of beste vriend(in).

Roken en gebruik van alcohol en softdrugs hoog

Verder blijkt uit het onderzoek dat gebruik van alcohol, tabak en softdrugs onder jongvolwassenen in Gooi en Vechtstreek hoog is. Ruim 8 op de 10 dronken de afgelopen 4 weken alcohol; ook van de 16-17 jarigen was dit bijna driekwart. Daarnaast rookt 1 op de 6 dagelijks en heeft bijna een kwart de afgelopen 4 weken softdrugs gebruikt. Deze cijfers zijn allemaal hoger dan het landelijke gemiddelde. Toch scoren Gooise jongvolwassenen niet op alle leefstijlfactoren slechter. Driekwart heeft een gezond gewicht, dit is hoger dan landelijk. Ook sporten meer jongvolwassenen één of meerdere dagen per week. 

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Het doel van de monitor is om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, mede als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Via advertenties op sociale media, posters en flyers werden jongvolwassenen opgeroepen om online een vragenlijst over gezondheid en welzijn in te vullen. In Gooi en Vechtstreek deden in totaal 1.022 jongvolwassenen mee. Landelijk waren dat er 69.750. De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

 

 

Meer nieuws

Al het nieuws