voor inwoners, met gemeenten

Monitor perspectief op werk

Publicatiedatum: 14 mei 2021

Werkgelegenheidsprojecten werpen vruchten af

De coronacrisis leidt tot extra werkloosheid en een onvoorspelbare arbeidsmarkt. Om die reden zijn nieuwe werkkansen gecreëerd voor werkzoekenden in regio Gooi en Vechtstreek. Met 27 werkgelegenheidsprojecten investeren de samenwerkende regiogemeenten in banen, opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Het concrete doel is om ruim 500 inwoners aan het werk te helpen. Alle werkgelegenheidsprojecten zijn inmiddels gestart en liggen goed op koers (zie afbeelding). Deze zijn onderdeel van de regionale arbeidsmarktprogramma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk.
 

Eerste resultaten positief

Een aantal projecten is later gestart door de coronacrisis, een aantal projecten verloopt boven verwachting goed. Het grote aantal werkzoekenden dat is gestart met een traject (ruim 240 trajecten) geeft aan dat de projecten aansluiten op de vraag van werkzoekenden. Gezien de recente start is het aantal plaatsingen nu nog bescheiden, maar al wel boven verwachting. Vanwege de doorlooptijd wordt dit jaar een forse toename verwacht op het gebied van bemiddeling naar werk en afgeronde scholingstrajecten. Ook zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan in de zorg, media- en bouwsector.

Achtergrond

De arbeidsmarktprogramma’s zijn ruim een jaar geleden gestart en lopen tot en met eind 2023. In samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs zijn vorig jaar extra projecten ontwikkeld gericht op sectoren met toekomstbestendige baankansen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werk in de zorg, de energietransitie en de media. Deze banen zijn niet alleen gericht op uitkeringsgerechtigden, maar ook op werknemers en zzp’ers die vanwege de coronacrisis hun werk of omzet (dreigen te) verliezen. Het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek versterkt deze aanpak met bemiddelingen naar werk en zet in op extra dienstverlening door werkgevers te helpen met mobiliteit van werknemers.

In deze fase is het doel de gestarte projecten succesvol te continueren, de start van de nieuwe projecten zorgvuldig én voortvarend te laten verlopen en zoveel mogelijk inwoners te laten starten met één van de circa 2000 beschikbare trajecten.

Monitor Werken aan Werk en Perspectief op Werk

De voortgang van de arbeidsmarktprogramma’s is terug te lezen in de Monitor Werken aan Werk en Perspectief op Werk. Hierin is alle informatie te vinden over doelstellingen, voortgang en resultaten van de werkgelegenheidsprojecten.

Kijk op www.zorgstart.nl voor persoonlijke verhalen van mensen die een overstap hebben gemaakt naar een nieuwe toekomst in de zorg.

 

 Afbeelding uit de monitor: Dashboard voortgang arbeidsmarktprogramma’s

Meer nieuws

Al het nieuws