voor inwoners, met gemeenten

Nieuw algemeen en dagelijks bestuur Regio Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 14 juli 2022

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft een nieuw algemeen en dagelijks bestuur. Na de verkiezingen van 16 maart 2022 hebben de gemeenteraden een lid (en een plaatsvervangend lid) voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek aangewezen. Het nieuwe algemeen bestuur onder voorzitterschap van de Hilversumse burgemeester Gerhard van den Top bestaat uit 8 leden, inclusief de voorzitter. Uit de leden van het algemeen bestuur zijn de leden van het dagelijks bestuur aangewezen.

Vanuit iedere gemeente is één wethouder of burgemeester afgevaardigd als lid van het algemeen bestuur. Elke deelnemer heeft een inhoudelijk aandachtsgebied in de regionale samenwerking. De leden van het algemeen bestuur zijn allen voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg van hun inhoudelijk aandachtsgebied. Ook wordt t.z.t. ieder lid van het algemeen bestuur gekoppeld aan een uitvoerende dienst van de Regio.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli is de volgende portefeuilleverdeling vastgesteld:

Joke Lanphen (Blaricum), Gezondheid en Ondersteuning, Mirjam Havinga (Eemnes), Werk en Participatie, Alexander Luijten (Gooise Meren), Ruimte en Mobiliteit en MRA bestuur, Karin van Hunnik (Hilversum), Jeugd en Onderwijs en bestuurlijk trekker samenvoeging Jeugd en Gezin en GGD,  Bert Rebel (Huizen), Milieu en Duurzaamheid, Nanning Mol (Laren), Bouwen en Wonen, Gert Zagt (Wijdemeren), Economie en Innovatie.

Ook zijn tijdens deze vergadering de leden van het dagelijks bestuur aangewezen.

Voor de portefeuille Financiën is dit Bert Rebel. Voor Personeel & Organisatie Alexander Luijten en voor de portefeuille RSA & Bestuurszaken en als vice-voorzitter Nanning Mol.

In de portefeuillehoudersoverleggen na het zomerreces worden deelname aan netwerken, overleggen en besturen onderling verdeeld tussen de deelnemers van het desbetreffende portefeuillehoudersoverleg.

Een foto van het nieuwe bestuur volgt na het zomerreces.

Meer informatie kunt u verkrijgen via communicatiestrateeg van de Regio: Marije Mansfeld; m.mansfeld@regiogv.nl of 06-55014634

Meer nieuws

Al het nieuws