voor inwoners, met gemeenten

Nieuw dienstregelingsmodel vanaf 2029 voor Gooicorridor

Publicatiedatum: 9 oktober 2020

De meeste treinreizigers in het Gooi zijn vanaf  2029 sneller  in Amsterdam per sprinter en er komt een kwartiersverbinding voor de intercity naar Amsterdam Zuid en Schiphol. Het pijnpunt zit in het wegvallen van de intercity van Hilversum naar Amsterdam Centraal, waar sterke lobby voor verbetering op is gevoerd vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek samen met partners als Provincie Noord-Holland, Regio Amersfoort, Provincie Utrecht en steden verder richting het Oosten op de treincorridor.

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het Rijk is voor zes treincorridors in het land gekeken hoe de frequentie verhoogd kan worden tot 6 intercity treinen per uur. Een van de corridors is de SAAL verbinding (Schiphol-Amsterdam Zuid- Almere-Lelystad). Na verschillende studies en uitwerkingen van varianten in opdracht van het Rijk blijkt maar één model het beste te voldoen aan de PHS criteria van het Rijk die ook aanlegbaar is qua infrastructuur. Het Rijk heeft op 28 september een definitief besluit genomen voor inzet van deze variant per dienstregelingsjaar 2029. Dit besluit heeft direct effect op de dienstregeling van de Gooicorridor.

Wijzigingen vanaf 2029

In dit nieuwe model rijden intercity’s hoogfrequent vanuit Flevoland en het Gooi naar Amsterdam Zuid en sprinters hoogfrequent van Flevoland en het Gooi naar Amsterdam Centraal. Hierdoor hoeven intercity’s geen sprinters  in te halen en zijn de verschillen in rijsnelheid op het spoor kleiner.

Het aantal treinen op het spoor kan hierdoor worden vergroot (m.n. vanuit Flevoland) en daarmee ook het aantal zitplaatsen. Ook wordt de van-deur-tot deur reis voor het overgrote deel van de reizigers korter. Ook de huidige wachttijd voor sprinters op station Weesp wordt een stuk korter. Een reiziger vanuit bijvoorbeeld Naarden-Bussum die per sprinter reist naar Amsterdam Zuid reist dan 5 minuten sneller. Voor de  reizigers van Hilversum naar Amsterdam Centraal is er sprake van een langere reistijd (+ 7 minuten).

Lobby biedt mogelijkheden

Regio Gooi en Vechtstreek heeft samen met partners de afgelopen periode een lobby ingezet om niet zomaar akkoord te gaan met het reistijdverlies voor Hilversum naar Amsterdam Centraal. Met als resultaat dat bij de besluitvorming door het Rijk de toezegging is gedaan tot inspanningsverplichting dat partijen als NS, ProRail en Rijk waar mogelijk het dienstregelingsmodel verbeteren voor de trajecten waar reistijdverlies op zal treden. De komende periode wordt de lobby verder ingezet. Zo worden er kansen gezien voor inruil van het huidige goederenverkeer op de Gooicorridor voor een intercity  op maat tussen Amersfoort-Hilversum-Amsterdam Centraal.  

Specifieke afspraken voor Weesp

Naast het toekomstige dienstregelingsmodel zijn er ook specifieke afspraken gemaakt voor ontwikkelingen rondom  Weesp, namelijk over de brugopening van de Vechtbrug en de financiering voor geluidsschermen naast het station van Weesp. Met de huidige keuze van het Rijk voor dit dienstregelingsmodel is spooruitbreiding rondom Weesp niet nodig en hoeft het station Weesp ook niet te worden aangepast of verplaatst. Wel wordt gekeken naar kleine aanpassingen op het station voor verbetering van de ruimte op de perrons, om het overstappen van reizigers veilig en comfortabel te houden.

Meer nieuws

Al het nieuws