voor inwoners, met gemeenten

Nieuw regionaal vervoersbedrijf

Publicatiedatum: 14 mei 2020

Gemeenteraden besluiten tot het inbesteden van het doelgroepenvervoer

De gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek (incl. Eemnes) hebben besloten om de uitvoering van het Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio richt een nieuw regionaal vervoersbedrijf op, dat vanaf 1 januari 2021 het Wmo vervoer en vanaf 1 augustus 2021 het leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek uitvoert.

De gemeenten geven hiermee invulling aan één van de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022. Het zelf uitvoeren van het doelgroepenvervoer komt tegemoet aan de wens naar meer kwaliteit en continuïteit voor inwoners én medewerkers. De gemeenteraden zijn ermee akkoord gegaan de huidige uitvoerder van het Wmo vervoer, Hop Taxi B.V., over te nemen. “De raden waren aan zet en hebben, ook al waren er twijfels, hun verantwoordelijkheid genomen in de besluitvorming om deze belangrijke dienstverlening voor onze inwoners beter te maken. Mooi om dit met zoveel raadsleden te dragen. Hiermee maken we het verschil voor zowel de chauffeurs als voor de mensen die gebruik maken van het doelgroepenvervoer”,  aldus Maarten Hoelscher, namens de gemeenten Gooi en Vechtstreek coördinerend portefeuillehouder doelgroepenvervoer. Gemeenteraden gaven de wensen mee het wagenpark te verduurzamen, meer grip te willen op de uitvoering van het vervoer en de evaluatie na drie jaar te houden.

Goed zorgvervoer voor inwoners

In Gooi en Vechtstreek maken ongeveer 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer omdat zij geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer. De regiogemeenten ervaren momenteel te weinig grip en sturing op de uitvoering en de prijs van het doelgroepenvervoer. Ook is de afgelopen jaren gebleken dat het een uiterst kwetsbare branche is en dat inwoners en chauffeurs daarvan nogal eens de dupe zijn. Rechtszaken en faillissementen zijn daarvan een uiting.

Bundelen van personeel en materieel

Al een aantal jaar is het de wens van gemeenten om te komen tot gebundeld doelgroepenvervoer. In 2018 is een eerste verkenning gestart naar de (on)mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Bundelen wil niet zeggen dat de gemeenten kinderen, volwassenen en ouderen bij elkaar in één bus gaan vervoeren. De gemeenten bundelen het personeel en het materieel, zodat deze ingezet kunnen worden voor alle doelgroepen. Met een gebundelde inzet kunnen de gemeenten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden en investeringen in voertuigen en technologie optimaal benutten. Zo is het mogelijk de ritplanning en de klantenservice efficiënter uit te voeren; chauffeurs voor beide vervoersvormen in te zetten, zodat drukte en ziekte eenvoudig opgevangen kunnen worden; het wagenpark voor beide vervoersstromen te laten rijden, waardoor er in totaal minder voertuigen nodig zijn; het wagenpark beter af te stemmen op de vervoersbehoefte van reizigers; efficiënter te werken aan innovatie en verduurzaming.

Meer nieuws

Al het nieuws