voor inwoners, met gemeenten

Nieuwe samenwerkingsagenda belangrijk voor toekomst Regio

Publicatiedatum: 4 september 2023

Alle gemeenteraden en colleges in het Gooi en de Vechtstreek hebben de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026 vastgesteld. De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) is bedoeld zodat gemeenteraden kunnen sturen op regionale opgaven. Het motto van de gemeenten binnen de samenwerking is: regionaal wat moet, lokaal wat kan.

In de RSA staan de regionale opgaven: Hierin worden de uitdagingen benoemd waarop gemeenten willen samenwerken om gezamenlijke oplossingen te vinden. Ook geven de gemeenteraden aan welke regionale vraagstukken zij onderling intensiever willen bespreken. En er staat een tool in, die de gemeenten helpt om gestructureerd en georganiseerd te werken aan regionale vraagstukken en hun besluitvormingsproces te verbeteren.

Nanning Mol, bestuurlijke trekker van de RSA, benadrukt het waardevolle karakter van de betrokkenheid van gemeenten: “Vanaf het begin van het RSA-traject hebben de gemeenten meegedacht over de reikwijdte, invulling en het proces naar besluitvorming toe. Dat is belangrijk voor goede samenwerking. Nu hebben we een eensgezinde agenda waarin de uitdagingen en problemen waarvoor onze regio staat, worden beschreven en ook hoe ze worden opgepakt.”

De RSA is een belangrijk instrument om de regio te versterken en de uitdagingen van de toekomst gezamenlijk aan te pakken, terwijl lokale autonomie en betrokkenheid behouden blijven. Gemeenteraden zijn vanaf het begin betrokken bij het proces, met een startnotitie en worden geïnformeerd via informatiebrieven en/of Webinars.

Alle gemeenteraden hebben eind 2022 hun mening gegeven (zienswijzen) op de startnotitie van de Regionale Samenwerkingsagenda en deze zijn ook verwerkt.

Meer informatie bij Marije Mansfeld: m.mansfeld@regiogv.nl of 06-55014634

Meer nieuws

Al het nieuws