voor inwoners, met gemeenten

Pleegouder word je met je hart: informatiebijeenkomst 5 juni a.s.

Publicatiedatum: 20 mei 2019

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Zo’n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien, zoals in een pleeggezin. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig!

Pleegouders gezocht

In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart open stellen om pleegkind(eren) een veilige thuisbasis te bieden. Als pleegouder kunt u het verschil maken in het leven van een kind. U  zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. U biedt veiligheid en een tijdelijk thuis.

Rijk of arm, samenwonend of single, hetero of homo, het maakt niet uit. Wat telt is dat een kind structuur, warmte en veiligheid krijgt geboden. Een pleegouder moet minimaal 21 jaar zijn. De werving en selectie van pleegouders wordt gedaan door de zorgaanbieders. Pleegouder zijn kan in verschillende vormen. Soms is dat 1 weekend per maand, een vakantie, misschien een jaar of langdurig. Wanneer mogelijk gaat het kind terug naar eigen ouders. Maar het kan ook zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over pleegzorg? Interesse om pleegouder te worden? Op 5 juni vindt een bijeenkomst  plaats over pleegzorg. Tijdens deze avond staan pleegouders, pleegkinderen en aanbieders van pleegzorg klaar om vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19.30  tot  21.30 in het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum (naast de brandweer).

Meer informatie en aanmelden

Op www.pleegoudergv.nl vindt u meer informatie en kunt u zich te melden.

Meer nieuws

Al het nieuws