voor inwoners, met gemeenten

Pleegouders gezocht

Publicatiedatum: 30 oktober 2019

In Gooi en Vechtstreek worden pleegouders gezocht. Het landelijke tekort aan pleegouders speelt ook in onze regio. Hierdoor is er onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.

We zijn op zoek naar nieuwe pleeggezinnen die veiligheid, structuur en warmte kunnen bieden. De pleegzorgaanbieders, gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek maken zich in deze regio samen sterk om nieuwe pleegouders te zoeken. In de landelijke Week van de Pleegzorg (30 oktober – 6 november) wordt extra aandacht gegeven aan pleegzorg en het werven van pleegouders.

Op woensdag 13 november vindt er voor geïnteresseerde inwoners uit Gooi en Vechtstreek een informatieavond over pleegzorg plaats in Bussum.

Opgroeien in een veilige omgeving

Soms kan een kind door omstandigheden (tijdelijk) niet meer bij de ouders wonen. Als pleegouder bied je veiligheid én een (tijdelijk) thuis. Pleegouders kunnen verschillende soorten opvang bieden: soms voor zeven dagen per week, af en toe een weekend, een vakantie of een aantal dagen of dagdelen in de week is ook mogelijk.

Wat telt is dat een ouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. De minimale leeftijd voor een pleegouder is 21 jaar. Het is van belang dat er een goede match is tussen de ouder en het kind/de jeugdige. Mensen die zich aanmelden als pleegouder, ondergaan een professionele screening en worden zorgvuldig en persoonlijk begeleid.

Informatiebijeenkomst pleegzorg

Woensdag 13 november vindt van 19.30-21.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in Bussum voor mensen die geïnteresseerd zijn om pleegouder te worden. Er wordt meer informatie gegeven over pleegouderschap. Diverse pleegouders en pleegzorgaanbieders uit de regio zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.pleegoudergv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws