voor inwoners, met gemeenten

Publieksversie van concept Regionale Energiestrategie online

Publicatiedatum: 29 mei 2020

In navolging van de volledige conceptversie van de Regionale Energiestrategie is nu de verkorte versie gepubliceerd. Hierin staat samengevat wat de mogelijkheden zijn in de energieregio Noord-Holland Zuid voor het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie met zon en wind. Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de energieregio van Noord-Holland Zuid. In het document staan de gebieden die nu geïnventariseerd zijn als optioneel voor zonnepanelen of windturbines.

Er is eerst gekeken naar de opwek van duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van vraag en aanbod van warmte en is de warmte-infrastructuur in kaart gebracht. In de aankomende periode worden de haalbaarheid, wenselijkheid en precieze invulling van deze gebieden nader onderzocht. Er kunnen dus nog gebieden afvallen of groter of kleiner worden.

Publieksversie Concept-RES

Lees hier meer over de RES

Meer nieuws

Al het nieuws