voor inwoners, met gemeenten

Regiocongres: aanzet tot nieuwe Regionale samenwerkingsagenda

Publicatiedatum: 11 februari 2019

Ruim 200 congresgangers waren dinsdag 5 februari aanwezig bij het Regiocongres Gooi en Vechtstreek in Singer Laren. Doel was een eerste uitwisseling van de speerpunten die door de raden zijn aangemeld voor de regionale samenwerkingsagenda.

Het Regiocongres is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle raadsleden en bestuurders om de regionale samenwerking een impuls te geven. Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn de speerpunten per gemeente ingebracht en in de foyer weergegeven op banieren. Tijdens het diner aan tafel en in de pauze heeft het gesprek tussen raadsleden en bestuurders uit de verschillende deelnemende gemeenten plaatsgevonden. De inleiders gaven inzicht in wat ons in deze regio bindt. Er is een lange traditie van samenwerking. En, er is veel wat ons in deze regio verbindt.

Focus in gezamenlijke opgaven

Met dit congres is een aanzet gegeven voor de nieuwe Regionale samenwerkingsagenda (RSA). Er wordt focus aan gebracht in de gezamenlijk opgaven die terugkomen in de RSA. De opgaven die gemeenteraden samen willen oppakken met de andere gemeenteraden zijn voorafgaand aan het congres ingediend.

De vorige RSA telde 20 speerpunten De nieuwe RSA gaat uit van vijf á zes speerpunten, waarbij mobiliteit en de energietransitie het meest zijn genoemd.

Proces

In de komende maanden worden de speerpunten nader aangescherpt tot een RSA. Er zijn verschillende momenten van afstemming. Tijdens de komende regiopodia komt de RSA ook aan de orde. Doel is om voor de zomer 2019 een nieuwe RSA vast te stellen door de gemeenteraden.

Zienswijzen per gemeente

Presentaties Regiocongres

Meer nieuws

Al het nieuws