voor inwoners, met gemeenten

Regiocongres Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 28 januari 2019

Dinsdag 5 februari vindt het Regiocongres Gooi en Vechtstreek plaats in Singer Laren. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor alle raadsleden en bestuurders uit Gooi en Vechtstreek is om de regionale samenwerking een impuls te geven. Het Regiocongres is een initiatief van de raadsleden uit Gooi en Vechtstreek.

Gezamenlijke opgaven

Met het Regiocongres wordt focus aangebracht in de Regionale samenwerkingsagenda. De opgaven die gemeenteraden samen willen oppakken met de andere gemeenteraden zijn voorafgaand aan het congres ingediend. Tijdens het congres worden de speerpunten uitgewisseld en besproken. Dit is de eerste aanzet voor de actualisering van de Regionale samenwerkingsagenda. De energietransitie is een voorbeeld van een opgave die gemeenten met elkaar willen oppakken en hoog op de regionale agenda plaatsen.

Programma

17.30 uur – Inloop

18.00–19.00 uur – Gesprek aan tafel over de zienswijzen

19.00 uur – Theaterzaal

  • Kunst en cultuur als bakermat, Jan Rudolph de Lorm, Museumdirecteur Singer Laren
  • Gemeenteraden aan zet!, Alette Zandbergen, Voorzitter Regioambassadeurs
  • Succesvol samenwerken, Paul ’t Hart, Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Utrecht
  • Kahoot, kennis over de samenwerking wordt getoetst

20.00–20.30 uur – Pauze

In gesprek over de zienswijzen.

  • De inbreng van gemeenten onder de loep, Hans Uneken, Strategisch manager Regio Gooi en Vechtstreek
  • Regionale omgevingsvisie in gemeentelijke samenwerking, Chris Kuijpers, Directeur Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Hoe verder met de Regionale samenwerkingsagenda, Pieter Broertjes, Regiovoorzitter
  • Samenwerken van solist naar orkest, Roland Kieft, Directeur Stichting Omroep

Muzikaal slotstuk Radio Filharmonisch Orkest

22.00 uur – Einde programma

Vervolg van het Regiocongres

De bestuurders van de gemeenten werken de aanpak van de speerpunten de komende maanden verder uit. De gemeenteraden zijn in de ontwerpfase nauw betrokken. Rond de zomer van 2019 wordt de Regionale samenwerkingsagenda voor de komende vier jaar vastgesteld.

Meer nieuws

Al het nieuws