voor inwoners, met gemeenten

Regionaal meldpunt drankkoerier

Publicatiedatum: 25 april 2018

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn diverse drankkoeriers actief, die aan jonge mensen illegaal drank verkopen. Deze drankkoeriers werken vaak regionaal. In navolging van de gemeente Hilversum hebben alle regiogemeenten zich daarom aangesloten bij het ‘meldpunt drankkoerier’. Via dit meldpunt hopen gemeenten de koeriers beter in beeld te krijgen, zodat er gehandhaafd kan worden. Gemeente Hilversum beheert, vanuit haar regionale taak voor toezicht op de Drank- en horecawet, het meldpunt via www.hilversum.nl/drankkoerier.

Intensieve aanpak

Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het regionale meldpunt drankkoerier is één van de acties die de regiogemeenten nemen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Naast dit  meldpunt wordt ingezet op het voorlichten van ouders over NIX18, is er samenwerking met het onderwijs, worden professionals getraind om alcoholgebruik vroegtijdig te signaleringen, wordt de weerbaarheid van jongeren versterkt en wordt gewerkt aan een betere naleving van de regels van NIX18 bij de verkoop van alcohol, vooral bij sportverenigingen.

Jonge klanten

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen bij deze drankkoeriers, die ook wel ‘wodka boys’ worden genoemd. Via social media als Whatsapp en Instagram bestellen jongeren drank, die de drankkoeriers illegaal aan hen verkopen.

Online meldpunt

Bij het online meldpunt www.hilversum.nl/drankkoerier kunnen mensen (anoniem) informatie geven over de drankkoeriers. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers, die jongeren gebruiken om alcohol te bestellen of namen van personen die illegaal alcohol afleveren. De informatie moet gemeenten helpen om de koeriers beter in beeld te krijgen, zodat er gehandhaafd kan worden.

Meer nieuws

Al het nieuws