voor inwoners, met gemeenten

Regionale agenda: gedeelde focus op 5 speerpunten

Publicatiedatum: 24 september 2019

Er zijn vijf speerpunten voor de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022

Speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022

  1. Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
  2. Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
  3. Een aantrekkelijk woon-werk klimaat
  4. Versterking sociaal domein
  5. Regionale omgevingsvisie 2040

Hierdoor is focus aangebracht in de regionale strategische samenwerking. Alle gemeenten hebben de vijf strategische hoofdspeerpunten bij de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda omarmd.

De lokaal vastgestelde teksten onder deze speerpunten verschillen als gevolg van aangenomen wijzigingsvoorstellen. Het Regiobestuur heeft alle aangenomen wijzigingsvoorstellen getoetst op uitvoerbaarheid. Hierbij is gekeken naar het draagvlak onder de gemeenten en het belang van focus houden.

Meer nieuws

Al het nieuws