voor inwoners, met gemeenten

Resultaten Samenkracht! bijeenkomst Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Publicatiedatum: 13 augustus 2018

Tijdens de Samenkracht! bijeenkomst over Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is veel input gegeven over de toeleiding EED, het proces, de aanvraag en begeleiding. Ouders van kinderen die in het afgelopen jaar met toeleiding naar EED te maken hebben gehad waren 4 juli bijeen om in gesprek te gaan hierover. Er is ook een vragenlijst verstuurd naar alle ouders in de regio. De respons heeft ook de benodigde input opgeleverd.

Korte samenvatting input ouders

  • Communicatie is een belangrijk verbeterpunt. Er is een duidelijke behoefte aan informatie over ondersteuning, zowel over het proces en criteria met betrekking tot EED als wat de school biedt en welke mogelijkheden er zijn. Welke stappen moeten gezet worden en wie doet wanneer wat en welk tijdpad is er aan verbonden?
  • Het kennisniveau en de mate van begeleiding verschilt per school en per intern begeleider. Ook ervaren ouders dat wanneer de behandeling is gestart, de intern begeleider van school uit beeld verdwijnt. Ouders benoemen dat juist behoefte is om contact te houden, omdat de ondersteuning op school nodig blijft.
  • De gehele procedure duurt erg lang en vraagt veel tijdsinzet en energie. Het is belangrijk om te blijven kijken of alle ‘toets-drempels’ ook echt noodzakelijk zijn.
  • Er is behoefte aan meer inzicht in wat de verschillende aanbieders van behandelingen bieden en hoe de klanttevredenheid is.

Vervolg

Momenteel wordt de gehele evaluatie uitgewerkt. Hiervoor is naast de input van ouders ook input gevraagd aan intern begeleiders, de aanbieders van behandeling en de directeur en dyslexiecoördinator van onderwijssamenwerkingsverband Unita. Op basis van deze input worden aanbevelingen uitgewerkt waarover een besluit moet worden genomen door directies en bestuurders van gemeenten. Dit volgt in september dit jaar.

 

Meer nieuws

Al het nieuws