voor inwoners, met gemeenten

Resultaten Samenkracht! bijeenkomst Werkgeversservicepunt

Publicatiedatum: 5 maart 2019

Tijdens de Samenkracht! bijeenkomst op 30 januari jl. is gesproken over de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt (WSP). Inwoners die ervaring hebben met bemiddeling door het WSP en leden van gemeentelijke adviesraden waren aanwezig.

Resultaten

Er zijn opmerkingen, successen en verbeterpunten met elkaar gedeeld. Accountmanagers van het WSP ondersteunen goed in het zoeken naar werk. Met enthousiasme, betrokkenheid, persoonlijk contact en praktische tips. De wekelijkse jobclubs worden als positief ervaren. Je leert van elkaar, het motiveert en je komt er op nieuwe ideeën. Het WSP zet goede acties in en zorgt ervoor dat kandidaten in contact komen met werkgevers.

De dubbelrol die klantmanagers/consulenten van gemeenten hebben ten aanzien van de doelmatigheid en rechtmatigheid van een bijstandsuitkering worden soms als verwarrend ervaren. De druk om bepaalde banen of acties te ondernemen om weer werk te vinden, wordt daardoor soms als hoog ervaren.

Een andere opmerking die is geplaatst is dat de vacatures die het WSP heeft voornamelijk functies zijn voor lager opgeleiden, ze zijn niet altijd nieuw en voor tijdelijke en/of parttime functies. Hierdoor kom je nog niet uit de uitkering. Tot slot wordt meer maatwerk in het begeleiden van kandidaten gewenst.

Trees van der Werf, coördinator WSP over de bijeenkomst: “Deze bijeenkomst was zeer inspirerend en nuttig. De sfeer was goed, waardoor deelnemers hun mening helder en duidelijk hebben kunnen geven over hoe ze de dienstverlening van het WSP ervaren. Ik merkte dat het lastig is voor inwoners om een goed onderscheid te kunnen maken tussen welke dienstverlening de gemeente kan en hoort te levert en welke het WSP. Dit is dan ook een van de belangrijkste punten die ik wil meenemen, zodat in de toekomst beter kenbaar gemaakt (kan) worden wat een inwoner van het WSP kan verwachten en wat het WSP daarin dan ook van de inwoner verwacht.”

Vervolg

De gegeven input wordt besproken met de medewerkers van het WSP. De mogelijkheid om periodiek een groepsgesprek met (ex)kandidaten te organiseren, wordt ook besproken binnen het WSP-team.

Meer nieuws

Al het nieuws