voor inwoners, met gemeenten

Rijksafspraken over wegen, spoor, wonen en werkgelegenheid in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 11 december 2020

De aankomende periode worden landelijk  belangrijke stappen gezet voor Gooi en Vechtstreek over (snel)wegen en de situatie op en rondom het spoor, bouwen en wonen. Dit is de uitkomst van besluitvorming van het Rijk in het overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Doorstroming A27

Het Rijk heeft de intentie uitgesproken voor  een financiële impuls v oor het reconstrueren van het kruispunt op de A27, onderaan de afrit Eemnes. Daarnaast wordt, door middel van een zogeheten MIRT verkenning, onderzocht of er een verbreding mogelijk is van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes.

Uitbreiding fietsenstallingen treinstations

Er is ook Rijksbudget toegezegd voor extra fietsenstallingen bij station Naarden-Bussum. Deze worden in afstemming met de gemeente Gooise Meren en ProRail geplaatst. Ook is financiering toegekend om onderzoek te doen naar het  uitbreiden van de (ondergrondse) fietsenstalling bij station Hilversum.

Reistijd met openbaar vervoer

Sinds 2013 loopt het programma OV SAAL. SAAL staat voor de treinverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Hierin maken Rijk, Regio, NS en ProRail afspraken met als doel om de treinen tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad hoogfrequent te laten rijden. Medio 2020 zijn keuzes gemaakt die ook effect hebben op de Gooicorridor en  voor een deel van de reizigers leidt tot een langere overstaptijd of reistijd. Het Rijk heeft tijdens het MIRT-overleg nogmaals aangegeven dat samen met ProRail en vervoerders ingezet wordt op verbetermogelijkheden voor de reizigers die een langere overstaptijd of reistijd gaan ervaren per 2030 op de verbindingen naar Amsterdam Centraal uit Almere en Amersfoort/’t Gooi. Voor onze regio is hiervan sprake voor reizigers vanuit Hilversum richting Amsterdam Centraal. De overige reistijden worden niet langer – in verreweg de meeste gevallen zelfs korter.

Toename en spreiding werkgelegenheid

Het Rijk geeft nogmaals aan dat zij extra inspanningen wil verrichten voor de ontwikkeling van middelgrote steden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder Hilversum.  Het gaat om meer banen en meer spreiding van werkgelegenheid richting de middelgrote steden binnen de MRA. Ook wil het Rijk  bijdragen aan infrastructurele maatregelen die nodig zijn voor woningbouw (bestaande plannen tot 2030). Voor Hilversum gaat dit om een toename aan arbeidsplaatsen aansluitend op het economisch profiel, waaronder Media en IT en om realisatie van woningen vanuit reeds geaccordeerde plannen. Zo is een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor ruim 600 nieuwbouw woningen in de stationsomgeving van Hilversum. De uitkomst van deze subsidieaanvraag is momenteel nog niet bekend, maar met deze afspraken zijn ze wel een stap dichterbij.

Bay Area

Er zijn eerste resultaten bekend van het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area. Bay Area gaat over verstedelijking in met name Almere, bereikbaarheid en natuur en landschap in en rond het IJmeer/Markermeer. Er is geconstateerd dat er samen gewerkt moet worden aan verstedelijking, bereikbaarheid, natuur en ecologie in dit gebied. Een IJmeerverbinding in de vorm van een lightrail is hierbij een kansrijke oplossing. Dit bevordert de verbinding van woningen en arbeidsplaatsen in Almere en het nieuw te ontwikkelen Almere Pampus. De verbinding draagt daarnaast bij aan het verminderen van toekomstige knelpunten op de A6 en A1. De inzet van Regio Gooi en Vechtstreek is gericht op het goed betrekken van de effecten op onze regio, bijvoorbeeld op het mobiliteitssysteem en het landschap. Bij een eventuele verbinding in het IJmeer is de inzet vanuit de bestuurders uit de Gooi en Vechtstreek dat dit een tunnel moet worden. Tot het najaar 2021 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van deze verbinding.

Meer nieuws

Al het nieuws