voor inwoners, met gemeenten

Rijksubsidie van 1,4 miljoen voor dak- en thuislozen

Publicatiedatum: 3 februari 2021

Om de regionale aanpak van dak- en thuisloosheid te versterken, stelt het Rijk 1,4 miljoen euro voor 2021 beschikbaar. De regiogemeenten gaan met dit geld samen met woningcorporaties, zorgaanbieders, cliënten en naasten aan de slag om dak- en thuisloosheid verder terug te dringen.

Coördinerend regionaal bestuurder voor  Bescherming & Opvang  Floris Voorink is erg blij met deze extra Rijksbijdrage: “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen. Desondanks zien we de aantallen stijgen door de toename van schulden en gebrek aan betaalbare huisvesting. Inzet op alle fronten is nodig. Deze eenmalige subsidie van het Rijk is daarbij essentieel. Er is echter structureel geld  nodig om dak- en thuisloosheid blijvend terug te dringen”.

Om aanspraak te maken op de 1,4 miljoen euro hebben de regiogemeenten enige tijd geleden een aanvullend plan bij het Ministerie ingediend. Dit zet in op de versterking van voorzieningen en de start van innovatieve projecten. Zo worden het komende jaar meer huisbezoeken en spreekuren georganiseerd voor huishoudens en ondernemers met schulden. Ook komen er een inloop en trainingen voor kwetsbare jongeren. Evenals meer begeleiding, werk(ervarings)plekken en huisvesting voor dak- en thuisloze inwoners.

De maatregelen uit het plan sluiten geheel aan bij de kaders die de gemeenteraden hebben gesteld met het beleidsplan Bescherming en Opvang en vormen een versterking van het huidige beleid.

Meer nieuws

Al het nieuws