voor inwoners, met gemeenten

Ruim 150 mensen een baan door werkgelegenheidsprojecten

Publicatiedatum: 19 januari 2022

Via diverse werkgelegenheidsprojecten in de regio Gooi en Vechtstreek zijn al meer dan 150 mensen aan het werk geholpen. Dat blijkt uit de meest recente Monitor Werken aan Werk en Perspectief op Werk van het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek over het derde kwartaal van 2021. De actuele cijfers liggen hoger. Zo heeft alleen al het project ZorgStart inmiddels meer dan 100 mensen aan een betaalde baan geholpen. Via ZorgStart worden mensen zonder zorgachtergrond klaargestoomd voor een baan in de zorg. Annette Wolthers, wethouder in Hilversum: “Fantastisch dat er al zo veel mensen via deze projecten aan het werk zijn. Je ziet dat er mooie dingen ontstaan wanneer overheid, bedrijfsleven en onderwijs goed samenwerken.”

Betere afstemming vraag en aanbod

Er zijn volop vacatures en werkzoekenden in de regio Gooi en Vechtstreek, maar vraag en aanbod komen niet overeen. Om deze mismatch op te lossen zijn er ruim een jaar terug diverse werkgelegenheidsprojecten in het leven geroepen. Alle projecten zijn samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkeld. De focus ligt hierbij op sectoren met toekomstbestendige baankansen. Zo zijn in 2021 projecten gelanceerd gericht op o.a. de zorg, media en circulaire economie. In het eerste kwartaal van 2022 start een aantal nieuwe projecten in de horeca, ICT, bouw en techniek.

De projecten zijn niet alleen gericht op uitkeringsgerechtigden. Ze staan ook open voor werkenden in loondienst en zzp’ers die vanwege de coronacrisis hun werk of omzet (dreigen te) verliezen. De werkgelegenheidsprojecten lopen tot en met eind 2023.

Conclusies Monitor: werkgelegenheidsprojecten liggen op koers

De voortgang van de werkgelegenheidsprojecten is opgenomen in de halfjaarlijkse Monitor Werken aan Werk en Perspectief op Werk. De monitor laat zien dat de programma’s goed op koers liggen. Na een vliegende start is het aantal gestarte trajecten inmiddels gelijk aan de doelstelling. Uit de cijfers van het derde kwartaal blijkt dat de trajecten volgens verwachting leiden tot een baan. Vooral de projecten ZorgStart, Wijkleerbedrijf en Jongeren slagen hier goed in.

Meer weten over werken in de zorg? Kijk op www.zorgstart.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws