voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht!-bijeenkomst Geweld Hoort Nergens Thuis

Publicatiedatum: 28 augustus 2019

Op 2 oktober aanstaande vindt een bijeenkomst plaats van de regionale klankbordgroep Geweld Hoort Nergens Thuis. Diverse ervaringsdeskundigen nemen hieraan deel. Deze klankbordgroep denkt na over de uitvoering van het regionale plan Geweld Hoort Nergens Thuis en over het betrekken van ervaringsdeskundigen in de verschillende projecten.

De ervaringsdeskundigen worden de komende tijd geworven.

Meer nieuws

Al het nieuws