voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht! bijeenkomst Jeugdzorg

Publicatiedatum: 23 december 2019

Op woensdag 22 januari vindt er een Samenkracht! een interactieve bijeenkomst plaats die gaat over jeugdzorg.

Ouders en jongeren die in de afgelopen vijf jaar gebruik hebben gemaakt van jeugdzorg delen ervaringen en gaan met bestuurders en beleidsadviseurs van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek in gesprek over jeugdzorg.

Het doel is om te leren van de ervaringen van cliënten. De gesprekken vinden plaats aan drie verschillende tafels (met gespreksleider): ambulante jeugdhulp en jeugd ggz, verblijfsvoorzieningen, jeugdbescherming en –reclassering.

Meer nieuws

Al het nieuws