voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht! over huishoudelijke hulp

Publicatiedatum: 15 mei 2018

27 maart jl. vond een Samenkracht! bijeenkomst plaats over huishoudelijk hulp via gemeenten. De gemeenten zijn benieuwd hoe de huishoudelijk hulp wordt ervaren en wat positieve punten en verbeterpunten zijn. Inwoners die huishoudelijke hulp via de gemeente ontvangen zijn in gesprek gegaan met de gemeenten en de Regio.

Resultaat

De huishoudelijke hulp die aan inwoners wordt aangeboden, sluit aan bij de vraag en behoefte van inwoners. Er is wel behoefte aan nazorg. Als nazorg wordt verleend, bijvoorbeeld door na te gaan of de huishoudelijke hulp naar wens is verlopen, kan de dienstverlening worden verbeterd. De wisseling van huishoudelijk hulpen wordt niet prettig ervaring.

Advies

Inwoners adviseren gemeenten om steekproefsgewijs de inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen, te bezoeken. Met name ook om het aftekenboekje te bekijken. Dit boekje wordt niet altijd goed ingevuld. De start- en eindtijden van de thuiszorgmedewerkers kloppen bijvoorbeeld soms niet.

Vervolg

De resultaten en adviezen worden gebruikt bij het maken van nieuwe afspraken met zorgaanbieders voor 2019 en verder. Daarnaast worden de verbeterpunten waar mogelijk toegepast om de huishoudelijk hulp te verbeteren.

Meer nieuws

Al het nieuws