voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht! voor aanpak Geweld hoort nergens thuis

Publicatiedatum: 13 juni 2019

Ervaringsdeskundigen hebben tijdens een Samenkracht!-bijeenkomst waardevolle input gegeven over wat beter kan in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aandachtspunten die zijn meegegeven:

  • inzet van ervaringsdeskundigen
  • serieus nemen van slachtoffers en
  • betere samenwerking tussen zorg en politie/justitie.

De input wordt gebruikt om het regionaal Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis verder op te stellen.

Meer nieuws

Al het nieuws