voor inwoners, met gemeenten

Samenvatting van Taal is de sleutel – Regionaal plan voor de aanpak van laaggeletterdheid van de Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 3 december 2020

Moeite met taal

In regio Gooi en Vechtstreek hebben van elke 100 mensen 7 mensen moeite met taal en soms ook met rekenen of omgaan met de computer. Een deel is geboren in Nederland. Een deel in een ander land.

Laaggeletterden in Nederland
12%
Laaggeletterden in Regio Gooi en Vechtstreek
7%
Hilversum 14%
Huizen 5%
Blaricum 5%
Eemnes 5%
Laren 5%
Gooise Meren 2%
Wijdemeren 1%
Weesp 1%

Ongeveer 12.000 mensen in deze regio zijn laaggeletterd.

Meedoen

Gemeenten willen dat alle mensen mee kunnen doen in de maatschappij. De taal spreken, begrijpen en kunnen schrijven helpt om mee te kunnen doen.

Actie

De gemeenten hebben een plan met acties gemaakt. We voeren de acties samen met andere organisaties uit. De mensen die moeite hebben met taal gaan we zoeken. Wij hopen dat ze willen vertellen wat ze nodig hebben en ze dat bieden.

Geld

We moeten keuzes maken, omdat we een beperkt budget hebben. We denken heel goed na hoe we dingen aan kunnen pakken en kunnen combineren. Zo geven we zoveel mogelijk mensen de kans om hun taal te verbeteren. De ene inwoner doet dat met een taalmaatje, een ander volgt een taalcursus in een klas.

Hoe kijken de gemeenten naar taal?

Taal heeft met alle onderwerpen in het leven te maken. Denk aan werk krijgen, financiën regelen en schulden voorkomen, kinderen opvoeden en helpen met school, sociale contacten, gezondheid, de dokter begrijpen. We bekijken taal daarom van alle kanten.

Mensen bereiken

Mensen die niet goed zijn in taal, zeggen dat soms liever niet. Mensen van de gemeente, mensen die in de bibliotheek werken of in een wijkcentrum, de huisarts, het consultatiebureau, een leerkracht en anderen, gaan opletten of ze mensen tegen komen die moeite hebben met de taal. Ze kunnen de weg wijzen naar hulp.

Ook gaan we zorgen dat mensen weten wat ze zelf kunnen oefenen met taal, rekenen en digitale zaken. Dit is vooral voor mensen die de taal al een beetje spreken. Het is ook voor mensen die de taal heel goed spreken, omdat ze in Nederland  geboren zijn, maar iets bij willen leren. Bijvoorbeeld je administratie zelf doen of een e-mail schrijven.

Aan organisaties vragen we of ze rekening willen houden met mensen. Geen moeilijke woorden gebruiken of niet alleen teksten, maar ook plaatjes en filmpjes op de website zetten bijvoorbeeld.

Kwaliteit

De gemeenten willen doen wat helpt. Ze gaan daar goed op letten. Ten eerste door cijfers te verzamelen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen volgen een taalcursus en welk taalniveau halen ze? Hoeveel mensen lukt het om een baan te vinden na een taalcursus? Ten tweede door te luisteren naar de verhalen van mensen die moeite hebben met taal en de mensen die een taalcursus gevolgd hebben.

Verschillende mensen

Het is voor mensen vaak fijn om te praten met mensen die dezelfde vragen hebben of hetzelfde meemaken. Bijvoorbeeld mensen die niet in Nederland geboren zijn, mensen die op zoek zijn naar werk, mensen die moeite hebben met geldzaken, mensen die een gezonder gewicht willen. We gaan daarom zorgen dat we in contact komen met deze groepen mensen. We luisteren naar hun verhalen en proberen de hulp te regelen die bij hen past.

Taalnetwerk

De gemeenten vinden samenwerken belangrijk. We willen en kunnen het niet alleen. We praten regelmatig met de taalscholen, de bibliotheken, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties om te leren van elkaar. We ontmoeten elkaar in het taalnetwerk.

Acties 2020-2024

Wat willen we bereiken?
Hoe gaan we dat doen?
Vinden en bereiken laaggeletterden Communicatie, campagnes, vindplaatsgericht informeren
Digivaardigheden verbeteren Cursusaanbod bibliotheek, o.a. online overheid.

Inzet vrijwilligers om mensen te helpen met internet en social media

Aanbod voor werknemers i.o.m. werkgevers.

Administratieve vaardigheden verbeteren, zelfstandig administratie doen, schulden voorkomen Training schuldhulpmaatjes.

Cursus ‘Voor hetzelfde geld’ aanbieden.

Praatplaat ‘Quick Fit’ om met mensen in gesprek te gaan.

Gezondheidsvaardigheden verbeteren, mensen kunnen goed voor hun gezondheid zorgen Praatplaat Positieve Gezondheid om in gesprek te gaan.

Communicatieplan toegankelijkheid van zorg.

Cursus Voel je Goed.

Taal vormt geen belemmering om een baan te vinden en te houden Perspectief op Werk, op werk toegespitste taaltrajecten.

Aanbod in overleg met werkgevers.

Communicatie-uitingen zijn voor iedereen te begrijpen Informatie en advies geven hoe je dat doet. Makkelijke taal, beeldmateriaal. Feedback van gebruikers / ervaringsdeskundigen vragen.
Monitoren van de ontwikkelingen en het plan van aanpak Monitoren volwasseneducatie impact, registratie, sturen op kwaliteit en effect. Voortgang van het plan van aanpak bewaken.
Trainingen professionals en vrijwilligers Professionals en vrijwilligers zijn geïnformeerd over laaggeletterdheid en kunnen doorverwijzen en ondersteunen. Vragen wat zij denken dat nog nodig is.
Mensen kunnen leren en oefenen met informeel aanbod Vraag een aanbod aan laten sluiten. Weten hoeveel mensen naar een taalcafé, taal- of webmaatje of digi-cursus gaan en zorgen dat aangeboden wordt wat past bij de vraag. Ervaringsverhalen van deelnemers ophalen.
Centrale coördinatie van het plan van aanpak Een actieve projectleider coördineert de acties, organiseert dingen en zet dingen in gang.
Opdracht Stichting Lezen en Schrijven Lezen en Schrijven ondersteunt met advies en informatie en geeft trainingen.
Taalnetwerk Twee keer per jaar een bijeenkomst met iedereen die betrokken is bij taal en mensen met lage taalvaardigheden: taalscholen, welzijnsorganisaties, Voedselbank, etc. Vier keer per jaar een nieuwsbrief.
Taalakkoord Organisaties in de regio hebben afgesproken wat ze willen bereiken op het gebied van taalontwikkeling. We zorgen dat de doelen behaald worden.
Taaltrajecten Gemeenten krijgen geld om mensen taalcursussen te laten volgen. Samen met taalscholen richten we dit goed in en zorgen we dat de cursussen goed gebruikt worden.
Online overzicht aanbod en informatie. Iedereen weet de weg te vinden naar digi- en taalontwikkeling We maken een overzicht van het aanbod en de informatie op het gebied van basisvaardigheden.
Week van lezen en schrijven In september extra aandacht voor het belang van basisvaardigheden met een mooi programma.
Betrekken ervaringsdeskundigen Vragen naar ervaringen van mensen. We  blijven verbeteren,
Ambassadeurs We zetten zowel bekende personen als ervaringsdeskundigen in om mensen bewust te maken, taboes te doorbreken, vragen te beantwoorden en mensen te helpen.
Integrale aanpak Kijken naar alle levensgebieden, verbinden, aansluiten. Voor ieder wat passends bieden. Bijvoorbeeld: gezondheid & taal, werk & taal, digivaardigheden & taal, taal & opvoeding.

Meer nieuws

Al het nieuws