voor inwoners, met gemeenten

Samenwerking voor de Gooicorridor

Publicatiedatum: 5 juni 2020

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek en andere organisaties gaan samen met Regio Gooi en Vechtstreek de komende periode sterker samenwerken voor de Gooicorridor. De Gooicorridor is de treinverbinding die de Gooi en Vechtstreek met Utrecht, Amsterdam en Amersfoort verbindt.

Samenwerking

Met de versterkte samenwerking wordt ingezet op het nog beter benutten van de ruimte rondom stationsgebieden langs deze treincorridor, optimaal gebruik van bestaande infrastructuur en het verder optimaliseren van de ketenreis: van deur tot aan openbaar vervoer en verder. Daarnaast wordt afgestemd over de treinfrequenties en reistijden op deze treincorridor (ook op langere termijn) en toekomstige investeringen.

Investeringen

Bij de toekomstige investeringen gaat het onder andere over benodigde investeringen voor het kunnen realiseren van meer woningen, bedrijven en voorzieningen in de directe omgeving van treinstations met behoud voor de leefkwaliteit. De treinstations functioneren daarmee als toegangspoort naar een centrum van een stad of dorp of naar recreatie- en natuurgebieden.

Betrokken partijen

Naast de regiogemeenten (waaronder Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp en Wijdemeren) en de Regio wordt samengewerkt met de gemeenten Diemen, Baarn, Utrecht, Amersfoort, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Regio Amersfoort, NS en ProRail.

Vrijdag 5 juni zijn tijdens het bestuurlijk overleg Gooicorridor op een interactieve manier digitale handtekeningen gezet door de samenwerkende organisaties. Hiermee is de samenwerking bekrachtigd.Dit Gooicorridor samenwerkingsverband draagt bij aan het verder uitwerken van eerder gemaakte afspraken in het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam en de Regionale Samenwerkingsagenda binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws